Using online tools to generate voluntary income

A talk by Amy Kordiak, Alison Pritchard, Third Sector Support Wales and Sarah Tamsin
Localgiving, WCVA, WCVA and Freelance website designer and content creator

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

About this talk

Apart of the Tech Fest For Social Good 'Trading day' and hosted by Third Sector Support Wales (WCVA and the county voluntary councils). This event will highlight the different ways charities can use different platforms and tools available on the internet to raise unrestricted income. Guest speaker Amy Kordiak from Local Giving will highlight the benefits of using digital to attract donations, and we will identify the varied ways to generate additional income online.

--

Bydd y digwyddiad hwn, a gynhelir gan Gefnogi Trydydd Sector Cymru (CGGC a'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol) yn tynnu sylw at y gwahanol ffyrdd mae elusennau yn gallu ddefnyddio gwahanol lwyfannau ac offer sydd ar gael ar y rhyngrwyd i godi incwm anghyfyngedig. Bydd y siaradwr gwadd Amy Kordiak o Local Giving yn tynnu sylw at fanteision o ddefnyddio digidol i ddenu rhoddion, a byddwn yn nodi'r ffyrdd amrywiol o gynhyrchu incwm ychwanegol ar-lein.