How is VR transforming health and social care?

A talk by Simon Jones and Matt Wordley
Digital Communities Wales and Chief Executive Officer

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

About this talk

Over the last few years, the tech world has been telling us how Virtual Reality (VR) is the next big thing. But aside from playing games, the applications of VR are still somewhat limited, especially when it comes to the health and social care sector. During this awe inspiring session, we will be exploring the possibilities of virtual reality tech for your organisation and the people you care for. Two Welsh experts in this area will showcase examples of virtual reality products being used in a health and social care setting, from using VR in care homes with dementia patients to helping NHS frontline staff during the pandemic.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r byd technoleg wedi bod yn dweud wrthym mai Realiti Rhithwir yw’r datblygiad mawr nesaf. Ond heblaw am chwarae gemau, mae cymwysiadau realiti rhithwir braidd yn gyfyngedig o hyd, yn enwedig yng nghyd-destun y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Yn ystod y sesiwn ysbrydoledig hon, byddwn yn archwilio posibiliadau technegol realiti rhithwir i’ch sefydliad a’r bobl rydych chi’n gofalu amdanynt. Bydd dau arbenigwr o Gymru yn y maes hwn yn arddangos enghreifftiau o ddefnyddio nwyddau realiti rhithwir mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol, o ddefnyddio realiti rhithwir mewn cartref gofal gyda chleifion dementia, i helpu staff rheng flaen y GIG yn ystod y pandemig.

Proudly supported by