Meeting the needs of people with disabilities in the digital age

A talk by Ashley Bale and Cadi Cliff
Innovate Trust and Wales Co-operative Centre

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

About this talk

Speakers To Be Announced Soon

During this session we will be hearing from leading Welsh social enterprise, Innovate Trust, who are committed to supporting the independence and wellbeing of people with disabilities through digital technology.

Innovate Trust supports around 400 adults with learning disabilities in and around Cardiff, the Vale of Glamorgan and Rhondda Cynon Taf. In 2019, they won the ‘Tech for Good’ category at the Social Business Wales Awards for promoting independence and wellbeing of the individuals they support through SMART technology, such as installing Amazon Alexa devices in their homes.

They have now conceived, developed and created a community-based app called Insight which provides an online space that is both safe and fully accessible for adults with learning disabilities, and mitigates the common social media risks, such as cyberbullying and trolling. The app was first developed and trialled with a group of users last year, but it’s only now that they’re really seeing the full benefit of the app to the individuals who are using it.

--

Mae Innovate Trust yn cefnogi tua 400 o oedolion ag anableddau dysgu yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf. Yn 2019, enillon nhw’r categori ‘Gwobr Technoleg er Daioni’ yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer hyrwyddo annibyniaeth a lles yr unigolion y maent yn eu cefnogi trwy dechnoleg SMART, fel gosod dyfeisiau Amazon Alexa yn eu cartrefi.

Erbyn hyn, maen nhw wedi llunio, datblygu a chreu ap cymunedol o’r enw Insight, sy’n darparu gofod ar-lein sy’n ddiogel ac yn gwbl hygyrch ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu, ac yn lliniaru risgiau cyffredin cyfryngau cymdeithasol, fel seiberfwlio a throlio. Datblygwyd yr ap cyntaf a’i dreialu â grŵp o ddefnyddwyr y llynedd, ond dim ond nawr maen nhw wir yn gweld mantais lawn yr ap i’r unigolion sy’n ei ddefnyddio.