Digi Skills For Good: Live Demonstration Day | All Day Drop-in |

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

About this talk

Final day of our #TechFest4SocialGood. This all-day drop-in event is dedicated to all third sector organisations interested in acquiring the digital knowledge, tools and skills to improve the lives of their clients and communities.

Delivered through a series of bite-size demonstrations and masterclasses (15 minutes each) we will be exploring a range of digital solutions, ideas, innovations and technologies to help increase your organisation's impact.

We promise the day will be informal, fun, practical and highly interactive. So please join us and finish your #DLWeek with a virtual bang!

Schedule of the day:

9am – Welcome

9:15am – Live Dance Class (National Dance Company for Wales)

9:45am – Digital Storytelling (Ruairi McLaren, Digital Communities Wales)

10:15am – Introduction to Podcasts (Swansea MAD)

11am – Introduction to Music Technology (Swansea MAD)

11:45am – Creative Media (Swansea MAD)

12.15pm – Live Cook-along with Jemma Morris of JemJam’s Kitchen

1pm – Introduction to Facebook Portal (Nick Moylan, Digital Communities Wales)

1.45pm – Finding local information using search engines (Michael O’Hara, Digital Communities Wales)

2.45pm – Collecting digital history (Ema Williams, Digital Communities Wales)

3pm – Finish

Diwrnod 5 o’n #TechFest4SocialGood. Mae’r digwyddiad galw heibio trwy’r dydd hwn ar gyfer holl sefydliadau’r trydydd sector sydd â diddordeb mewn caffael y wybodaeth, yr offer a’r sgiliau digidol i wella bywydau eu cleientiaid a’u cymunedau.

Fe’i cyflwynir trwy gyfres o arddangosiadau a dosbarthiadau meistr byr (15 munud yr un), a byddwn yn archwilio amrywiaeth o atebion, syniadau, arloeseddau a thechnolegau digidol a allai helpu eich sefydliad i weithio’n fwy effeithlon, a chynyddu eich effaith.

Bydd arweinwyr digidol o’r sectorau cyhoeddus, preifat, y trydydd sector a’r sector busnes cymdeithasol ar gael trwy gydol y diwrnod hefyd i rannu eu gwybodaeth a’u profiad o ddefnyddio technoleg er lles cymdeithasol.

Rydym yn addo y bydd y diwrnod yn un anffurfiol, hwyliog a hynod ryngweithiol. Felly, ymunwch â ni. Dyma fydd uchafbwynt eich wythnos dysgu digidol!

Anna Arrieta

Anna is the Digital Media and Communications Officer at Swansea MAD.

David Berry

Dave is Technical Director at Swansea MAD. Dave has over 30 years’ experience with music and music technologies and over 20 years in a wide range of digital technologies.

Proudly supported by

Want to sponsor? Contact us to find out more.