Digital Solutions for Arts and Cultural Social Businesses

A talk by Sandra Bendelow, Sam Dabb, Ebony Redhead and Geraint Turner
Beyond the Border International Storytelling Festival, Le Pub, Social Business Wales and Swansea Music Art Digital (MAD)

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

About this talk

Our arts and cultural venues have been forced to shut during lockdown. Creativity may have been unleashed, but cultural and arts venues have struggled to reach audiences and bring in cash. They may face an uncertain future. How can digital solutions help? This session will look at digital tools that can help social businesses in the arts and cultural sector. Virtual tours – invite visitors in to get round lockdown or accessibility issues, deliver services or attract supporters - created by Welsh social enterprise Music Art Digital Digital Fundraising for social investment - through crowdfunding or community shares Newsbeat – a roundup of the latest approaches in the sector, including dance and storytelling.

Bu’n rhaid i leoliadau’r celfyddydau a diwylliant gau yn ystod y cyfnod clo. Efallai y rhoddwyd rhwydd hynt i greadigrwydd, ond mae lleoliadau’r celfyddydau a diwylliant wedi’i chael hi’n anodd cyrraedd cynulleidfaoedd ac ennill arian. Gallant wynebu dyfodol ansicr. Sut gall atebion digidol helpu? Bydd y sesiwn hon yn bwrw golwg ar adnoddau digidol a all helpu busnesau cymdeithasol yn sector y celfyddydau a diwylliant. Teithiau rhithwir – gwahodd ymwelwyr i gael heibio i broblemau hygyrchedd neu’r cyfnod clo, cyflwyno gwasanaethau neu ddenu cefnogwyr – wedi’u creu gan y fenter gymdeithasol Gymreig, sef Music Art Digital Codi arian yn ddigidol ar gyfer buddsoddi cymdeithasol – trwy ariannu torfol neu gyfranddaliadau cymunedol Newsbeat – crynodeb o’r dulliau diweddaraf yn y sector, gan gynnwys dawns ac adrodd stori.

Proudly supported by